Maligne lymfoom bij de kat, what’s new?

Maligne lymfoom bij de kat, what’s new?

Maligne lymfoom (ML) blijft ̩̩n van de meest voorkomende maligniteiten bij de kat en de frequentie van voorkomen lijkt (net als bij de mens) ondanks een wereldwijde afname van het aantal FeLV-infecties alleen maar toe te nemen.

ML bij de kat is niet ̩̩n ziekte en het klinisch beeld wordt sterk bepaald door het type lymfoom (hoog- of laaggradig) en de anatomische locatie. De meeste klinische klachten zijn terug te leiden tot verlies van orgaanfunctie of een massa-effect door het ML. De meest voorkomende vorm blijft het gastro-intestinaal ML, maar voor de ander vormen (nasopharyngeaal, mediastinaal, multicentrisch, cutaan, oculair, centraal zenuwstelsel, leukemie) gelden regionale verschillen in de mate van voorkomen. Paraneoplastische aandoeningen, anders dan verminderde eetlust en vermageren, zijn bij de kat relatief zeldzaam.

De diagnose van hooggradig ML kan in de regel relatief eenvoudig gesteld worden met cel- of weefselonderzoek van aangedane organen. In het geval van laaggradige lymfomen is de diagnose vaak moelijker te stellen en kan naast weefselonderzoek ook het gebruik van moleculaire diagnostiek als bv immunohistochemie of een PARR-test vereisen.

Chemotherapie blijft de behandeling van eerste keus, maar soms behoort ook een behandeling met radiotherapie tot de opties, bv in het geval van een nasopharyngeaal lymfoom. Het type chemotherapie-protocol, injectie of oraal, hangt voornamelijk af van de graad van het ML. De prognose voor de kat is afhankelijk van de graad, anatomische locatie van het ML en (heel belangrijk) de reactie op chemotherapie. Bijwerkingen van chemotherapie zijn bij de kat in de regel mild en goed te behandelen met ondersteunende therapie.

De lezing zal al deze aspecten in detail behandelen en heeft als doel u alle informatie te verstrekken die u nodig heeft om de eigenaar van een kat met ML van een goed onderbouwd advies te kunnen voorzien.