Lodewijk Tielens

Dr. Prof. Lodewijk Tielens

Lodewijk Tielens studeerde in Utrecht Scheikunde (hoofdvak Biochemie, bijvak Klinische Chemie) en begon daarna zijn promotieonderzoek bij de toenmalige vakgroep Veterinaire Biochemie. In 1982 promoveerde hij op een proefschrift over de biochemie van de leverbot Fasciola hepatica en werkte daarna één jaar als Research Fellow op de Veterinaire Faculteit van de Colorado State University in Fort Collins, Colorado, aan trypanosomen.

Ook zijn verdere wetenschappelijke loopbaan staat in het teken van de biochemie van parasieten. Zijn onderzoek is steeds gericht op moleculaire adaptaties in parasiet-gastheer-interacties. Hij is met name gespecialiseerd in de biochemie  en evolutie van de verschillende types aerobe en anaerobe mitochondriën die er bestaan. Verder onderzoekt hij parasiet-specifieke eiwitten en membraan-lipiden die overleving van de parasieten vergemakkelijken door modulatie van de gastheer-respons.  

Hij geeft onderwijs aan studenten Diergeneeskunde, Biomedische Wetenschappen en aan het University College, was voorzitter van de Bachelor- en lid van de Master-Commissie. 

Sinds 2007 werkt hij ook twee dagen per week op de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.