Juveniele castratie

Juveniele castratie

Om een castratie bij kittens feilloos te laten verlopen, is het belangrijk om een gepaste anesthetische en chirurgische aanpak te selecteren. In deze praktische bijscholing zullen de aandachtspunten voor een vroegtijdige castratie en de verschillen tussen een castratie van asielkittens en (jong)volwassen katten aan bod komen. Tot slot zullen de mogelijke korte- en langetermijneffecten van een vroegtijdige castratie op gedrag en gezondheid van katten toegelicht worden.