Eosinofiel Granuloom Complex

Eosinofiel Granuloom Complex

Eosinofiel Granuloom Complex is een aandoening die vaak voorkomt bij de kat. Het heeft verschillende karakteristieke kenmerken die uitvoerig besproken zullen worden. De pathogenese is niet eenduidig. Verschillende aandoeningen zoals vlooienallergie, voedselovergevoeligheid of atopische dermatitis kunnen onderliggend aanwezig zijn. Echter, niet altijd is een primaire oorzaak te diagnosticeren. Hoe het vaak hardnekkige probleem van het EGC aan te pakken, zal duidelijk gemaakt worden. Het inzetten van adequate diagnostiek en de verschillende therapie opties zullen in deze lezing ruimschoots aan de orde komen.