Dr. Sarah van Rijn en Drs. Krista van Blokland-Post

Dr. Sarah van Rijn (diplomate ECVS) en Drs. Krista van Blokland-Post (resident ECVS) zullen een wetlab verzorgen over chirurgische technieken bij de kat. Tijdens de wetlab leren de deelnemers de benodigde vaardigheden voor het plaatsen een thoraxdrain, een jugulair katheter en een esophageale voedingssonde. 

Sarah is in 2011 afgestudeerd. Van 2013 tot 2016 heeft zij de ECVS (European College of Veterinary Surgeons) opleiding tot Specialist Chirurgie en Orthopedie doorlopen, en in februari 2018 is zij geslaagd voor het afsluitende examen, waardoor zij zich nu Europees Specialist Chirurgie en Orthopedie Gezelschapsdieren (Diplomate ECVS) mag noemen. In 2015 is ze gepromoveerd op onderzoek naar prognostische factoren na chirurgie bij honden met een hypofysetumor.  Op dit moment werkt Sarah als staflid bij de afdeling Chirurgie en Orthopedie van de UKG. Sarah is verantwoordelijk voor het chirurgie-onderwijs in de Master Gezelschapsdieren. 

Krista is in 2016 afgestudeerd, en heeft daarna ervaring opgedaan bij de afdeling Anesthesiologie van de UKG en de eerstelijnspraktijk. Sinds 2017 is ze werkzaam bij de afdeling Chirurgie, eerst als intern en inmiddels als resident ECVS. Na als student en dierenarts meerdere keren deelnemer te zijn geweest van het Feline Symposium, zal Krista samen met Sarah jullie op 2 oktober bijscholen in de chirurgische technieken bij de kat.