Dr. Bouvien Brocks

Dr. Bouvien Brocks

Bouvien Brocks is afgestudeerd in 2001 aan de Universiteit Utrecht, waarna zij de opleiding tot specialist chirurgie heeft gevolgd bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht. In 2009 is de europese specialistentitel behaald en is zij diplomate van het European College of Veterinary Surgeons (ECVS).  Van 2008 tot eind 2011 is ze werkzaam geweest als chirurg en orthopeed bij specialistenkliniek Otus specialisten (Waalwijk en Made), die gevestigd was in en nauw verbonden met een eerstelijnskliniek. Van februari 2011 tot november 2011 heeft zij tevens bij meerdere specialistenklinieken (SDU, MCD, Kerkelanden) in Nederland gewerkt als orthopeed en/of algemeen chirurg. Van november 2011 tot 2017 is zij actief geweest als algemeen chirurg aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht en daarnaast als projectleider van ontwikkeling en vernieuwing van de patiëntenzorg van de afdeling chirurgie. Sinds 2017 is zij werkzaam als specialist chirurgie voor verschillende klinieken in Nederland. Bouvien geeft lezingen in binnen- en buitenland, gericht op praktische toepassing van specialistische kennis op het gebied van veterinaire chirurgie en orthopedie. Daarnaast heeft zij ook met Jenny Buijtels het bedrijf Vetami opgericht sinds 2016.