Annemarie Spruijt

Dr. Annemarie Spruijt

Annemarie Spruijt voltooide de opleiding Diergeneeskunde in 2009. Na haar afstuderen is ze een onderwijskundig promotieonderzoek gestart dat ze combineerde met haar baan als docent bij het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren. Ze onderzocht de invloed van studenten en docenten op het leren in groepen in medisch en veterinair onderwijs en gaf onder andere onderwijs in klinisch redeneren en klinische handvaardigheden. Na haar promotie (2014) is ze gaan werken als universitair docent aan de Faculty of Health, Medicine en Life Sciences van Universiteit Maastricht. Ze was daar betrokken bij het (her)ontwerpen van opleidingen geneeskunde en deed onderzoek naar onderwijsvernieuwingen. Sinds augustus 2018 is zij weer terug bij de UKG en is ze voorzitter van het masterprogramma Gezelschapsdieren. Ze maakt ook deel uit van de facultaire projectgroep die de toekomstige master diergeneeskunde coördineert. Daarnaast is ze in opleiding tot ECAR Specialist (Voortplanting) en bestaat haar werk uit patiëntenzorg (polikliniek) en onderwijs in deze discipline.